Jema Lofsdalen
Uppvallsvägen 3
840 85 Lofsdalen
Tel: 070-428 53 41